fbpx

Ny avtale med Lundhs AS om råvareleveranser

Rocks of Norway AS har signert langsiktig avtale med Lundhs AS som sikrer betydelig råvaretilgang.

Det er i dag inngått avtale mellom Lundhs AS og Rocks of Norway AS om leveranse av overskuddsmasser fra Larvikittindustrien. Rocks of Norway AS sikres råvarer fra Lundhs AS brudd i Malerød.  Rocks of Norway AS ble etablert i 2010 og har som formål å utnytte ressursene fra Larvikittindustrien som ikke er egnet for eksport. I hovedsak produseres mure-blokker i alle størrelser til forstøtningsmurer, brygger osv.

Larvikittblokker med de særpregede boremerkene har blitt et velkjent syn i østlandsområdet.  Rocks of Norway er i dag den bedriften som leverer størst variasjon av denne type blokker.

Avtalen muliggjør investering i ny og helt unik teknologi som kan gi betydelig vekst.

Avtalen med Lundhs AS sikrer råvaretilgangen og Rocks of Norway AS kan derfor gå til anskaffelse av en helt unik knekkemaskin som muliggjør produksjon av blokker i størrelsesorden 100*200cm med naturlig splittet front. Maskinen er testet i samarbeid med Rocks of Norway og vil bli den største i sitt slag i Europa.

I tillegg til å produsere mer attraktive blokker vil maskinen ha en kapasitet som langt overstiger dagens produksjonsutstyr og Rocks of Norway AS vil ha betydelige muligheter for vekst. Vi forventer at produksjonen blir effektiv og at vi derved kan holde konkurransedyktige priser.  Dette innebærer at vi forventer å kunne erstatte en god del av importert kinesisk og indisk stein med Larvikitt som i tillegg til å være Norges nasjonalstein er kortreist og derved et mer miljøvennlig alternativ.

Mer attraktive produkter

Larvikitt blokker er unike til bygging av store forstøtningsmurer, kaianlegg etc.  Med en knekkemaskin av denne typen vil tilby blokker med naturlige knekte rå-sider i front slik det ble laget manuelt i tiden før krigen. Forskjellen i dag er at de kan leveres i enda større størrelser. Produksjon av store kantsteiner og plater med rå-sider til forblending vil også bli tilgjengelig.

Maskinen skal nå produseres og vi forventer at den er på plass og i produksjon i løpet av November2014.

Dette er en milepel i selskapets historie og vil bidra til å øke ressurs-utnyttelsen i forbindelse med produksjon av Larvikitt.

Del gjerne på: