fbpx

LARVIKBLOKKA Urban

av Larvikitt produseres i høyder fra 30 cm til 50 cm (andre størrelser på forespørsel). Blokka har en naturlig splittet forside mens toppen er saget og bunn som regel er boret og kilt (noen sageflater kan forekomme).

Blokkene produseres i fallende lengder, men normalt ikke over 180 cm. Dybden er normalt lik høyden, men her kan det avvike noe. Maks høydeavvik på klasse 1 blokker er +/- 5%. Toppen er saget. Baksiden er som oftest splittet, men disse kan også være saget eller boret/kilt. Kortsidene kan være saget, boret/kilt eller splittet.

LARVIKBLOKKA Urban kan brukes overalt der det er behov for mure-blokk men benyttes mest som topprader eller enkle rader. Produktet passer perfekt som tribuner, benker etc, Kan brukes til kantstein eller en liten forstøtningsmur i en privat hage, brygger, moloer, og andre byggverk. De største blokkene på 30cm og oppover er beregnet for maskinmuring og fordrer at man kan komme til med en egnet maskin, mens blokker under 20cm høyde kan håndteres manuelt og brukes over alt hvor de kan transporteres

LARVIKBLOKKA Urban er egnet til bruk i både i offentlige rom og private eiendommer og særlig hvis toppflaten skal brukes til å sitte på el. Disse blokkene er spesielt egnet til å lage benker, amfi/tribuner ol. Størrelser kan tilpasses de fleste formål og den egner seg i kombinasjon med sagede flater, gatestein osv. LARVIKBLOKKA Urban lages på bestilling.

Forstøtningsmurer må bygges forskriftsmessig og større murer skal alltid utføres av personer eller selskap som har ansvarsrett. Murer som plasseres minimum 1 meter fra nabogrense og er maks en meter høy eller murer minst 4 meter fra nabogrense og er maks 1,5 meter høy er ikke søknadspliktig. De skal alltid plasseres på et frostfritt og stabilt underlag og man bør benytte drenerende pukk-fraksjon 20-120 under og bak muren samt legge ned dreneringsrør i bakgrunnen.

LARVIKBLOKKA Urban har saget overside og borede og kilte undersider og kan derfor fint kombineres som topprad i en mur med LARVIKBLOKKA Rustikk eller som en enkeltstående rad.

Våre murer er blant de enkleste og raskeste å bygge, men det er fremdeles et fag. I de aller fleste leveransene medfølger det endeknekte steiner for en fin avslutning. Da vi likevel ser at det legges sagede sider, eller synlige boremerker på avslutninger, hjørner og avtrappinger, anbefaler vi at man er OBS på dette.

I motsetning til rene, sagede, presise blokker er fuger en del av LARVIKBLOKKA Urban/Rustikk mur. Utvendige buer kan tas opp med litt korte standardsteiner og man slipper å sage og tilpasse ender.

Vi kan bidra med spesielle tilpasninger som endesteiner og skråborede tilpasninger. Kontakt oss og vi kan bidra til å lage gode løsninger.

Ønskes det spesielle størrelser utenom standard så lager vi det på bestilling.

Se prosjekter for LARVIKBLOKKA Urban