fbpx

LARVIKBLOKKA Rustikk

av Larvikitt produseres i høyder fra 10 cm til 100 cm. Blokka har en naturlig splittet forside. Baksiden er som oftest splittet, men disse kan også være saget eller boret/kilt. Kortsidene kan være saget, boret/kilt eller splittet.

Blokkene produseres i fallende lengder, men normalt ikke over 180 cm. Dybden er normalt lik høyden, men her kan det avvike noe. Maks høydeavvik på klasse 1 blokker er +/- 5%.

De fleste av LARVIKBLOKKA Rustikk har borede og kilte over- og undersider. Dette har en vesentlig fordel i forhold til sagede blokker fordi det øker friksjonen og blokkene låses bedre til hverandre. Hvis man også heller muren litt bakover eksempelvis 1-10, forsterkes stabiliteten betydelig. LARVIKBLOKKA Rustikk i maskinstørrelser mures som regel tørt. Ved store påkjenninger som for eksempel bryggeanlegg o.l., kan muren enkelt forankres med å bore inn jern. Mindre håndstableblokker kan mures tørt eventuelt med mørtel.

LARVIKBLOKKA er kortreist Norsk og har et CO2 fotavtrykk på under 90 kg/M3. Det 3 ganger mer miljøvennlig i forhold til betong og ti ganger mer miljøvennlig i forhold til import fra Kina.

LARVIKBLOKKA Rustikk kan brukes overalt der det er behov for mure-blokk; Til kantstein eller en liten forstøtningsmur i en privat hage, til store forstøtningsmurer langs veiskjæringer, tuneller, gang og sykkelstier, til brygger, moloer, broer eller garasjer, grunnmurer og andre byggverk. De største blokkene på 30cm og oppover er beregnet for maskinmuring og fordrer at man kan komme til med en egnet maskin, mens blokker under 20cm høyde kan håndteres manuelt og brukes over alt hvor de kan transporteres.

Forstøtningsmurer må bygges forskriftsmessig og større murer skal alltid utføres av personer eller selskap som har ansvarsrett. Murer som plasseres minimum 1 meter fra nabogrense og er maks en meter høy eller murer minst 4 meter fra nabogrense og er maks 1,5 meter høy er ikke søknadspliktig. De skal alltid plasseres på et frostfritt og stabilt underlag og man bør benytte drenerende pukk-fraksjon 20-120 under og bak muren samt legge ned dreneringsrør i bakgrunnen.

Våre murer er blant de enkleste og raskeste å bygge, men det er fremdeles et fag. I de aller fleste leveransene medfølger det endeknekte steiner for en fin avslutning. Da vi likevel ser at det legges sagede sider, eller synlige boremerker på avslutninger, hjørner og avtrappinger, anbefaler vi at man er OBS på dette.

Dette er naturstein og noe variasjon kan forekomme.  Hvis enkelte stein skiller seg ut med litt høydevariasjon så bruk disse på bunnraden.  Hvis de avviker noe på bredde så sørg for å legge disse i de nedre skiftene i muren.  Siktelinjen på toppen bør være mest mulig perfekt.

I motsetning til sagede presise blokker er fuger en del av LARVIKBLOKKA Rustikk mur. Utvendige buer kan tas opp med litt korte standardsteiner og man slipper å sage og tilpasse ender.

Vi kan bidra med spesielle tilpasninger som endesteiner og skråborede tilpasninger. Kontakt oss og vi kan bidra til å lage gode løsninger.

Ønskes det spesielle størrelser utenom standard så lager vi det på bestilling.

Se prosjekter for LARVIKBLOKKA Rustikk

Kontakt oss for tilbud

Vi ønsker å høre fra deg. Bruk gjerne dette kontaktskjema og send oss dine ønsker og tanker. Du hører fra oss innen 24 timer. Takk så lenge!