fbpx

LARVIKBLOKKA Klasse 2

er vårt rimeligste alternativ. Frontene er i hovedsak de samme som for LARVIKBLOKKA Rustikk, men de kan avvike litt mer på dybder og/eller mangle et hjørne i bakkant. 

LARVIKBLOKKA forekommer i to klassifiseringer, 1 og 2. Klasse 1 har maksimalt 5% høydeavvik, mens klasse 2 har maksimalt 5 cm høydeavvik.

Klasse 2 er et resultat av vår kvalitetssikring av standards blokker og utgjør ca. 20-25 % av vår produksjon. Tilgjengeligheten varierer derfor i sammenheng med produksjon og etterspørsel.

LARVIKBLOKKA er kortreist Norsk og har et CO2 fotavtrykk på under 90 kg/M3. Det 3 ganger mer miljøvennlig i forhold til betong og ti ganger mer miljøvennlig i forhold til import fra Kina.

LARVIKBLOKKA produseres i standard høyder fra 10 cm og opp til 100 cm. Fronten er knekt og sider/topp/bunn er som regel boret/kilt. Noen sagede flater kan forekomme. De produseres i fallende lengder men normalt ikke over 180 cm. Dybden er normalt lik høyden, men her kan det avvike noe.

LARVIKBLOKKA  er egnet  til bruk i  både i offentlige rom og private eiendommer.  Størrelser  kan tilpasses de fleste formål  og  den egner seg i kombinasjon med  sagde flater.

LARVIKBLOKKA er veldig enkel å tilpasse terrenget. Det er enkelt å lage buer, uten at man må tilpasse steinen utover standard. Naturlige fuger tar opp kurvene. Blokkene egner seg som byggemateriale til mange ulike formål; Kanaler, brygger, brokar, støttemurer, bygningskonstruksjoner, osv. Blokker i mindre størrelser er spesielt egnet til mindre murer, eksempelvis ved bygging av utestuer, garasjer og gjerder.

En ferdig mur med klasse 2 stein kan bli like fin som klasse 1 men man bør beregne noe mer tid til sortering og legging. Hvis enkelte stein skiller seg ut med litt høydevariasjon så bruk disse på bunnraden.  Hvis de avviker noe på bredde så sørg for å legge disse i de nedre skiftene i muren.  Siktelinjen på toppen bør være mest mulig perfekt. 

Dyktige fagfolk bruker ofte KLASSE 2 når det er tilgjengelig, da de ofte kan få til et førsteklasses resultat til et rimeligere alternativ. I tillegg er det også mye raskere å bygge med vår klasse 2 enn for eksempel med skifer/natursteinsmurer.

Se prosjekter for LARVIKBLOKKA Klasse 2

Kontakt oss for tilbud

Vi ønsker å høre fra deg. Bruk gjerne dette kontaktskjema og send oss dine ønsker og tanker. Du hører fra oss innen 24 timer. Takk så lenge!