fbpx

Miljø

LARVIKBLOKKA produseres av Larvikitt. I tillegg til å være en av verdens mest attraktive stein-sorter er den også Norges nasjonalstein.

Klimatrappen

Kun 5-10% av Larvikitten som tas ut er egnet for eksport. Rocks of Norway utnytter noe av disse ressursene som blir til overs og allerede er tatt ut av naturen. Med nye og helt unike produksjonsmetoder er vi også i stand til å konkurrere med importert stein særlig på blokker fra 40cm høyde og oppover. Kortreist Norsk Naturstein er i tillegg 10 ganger så miljøvennlig som stein importert fra Asia og 3 ganger så miljøvennlig som betong og kan med rette kalles EKTE MILJØSTEIN.

Kortreist naturstein er sannsynligvis det mest miljøvennlige byggematerialet som finnes. Det er tilnærmet evigvarende, vedlikeholdsfritt og kan i mange sammenhenger benyttes flere ganger.

Produksjon av byggemateriale i naturstein krever forholdsmessig lite energi i forhold til betong. Transport av stein over halve kloden medfører betydelige Co2 utslipp.

For hver m3 norsk naturstein som benyttes i utemiljø regner vi ca 87 kg  CO2 utslipp.  For tilsvarende importert fra Kina eller India er utslippet ca. 900kg! Betong medfører ca 300kg CO2 utslipp pr m3.