VIDAR Mure-blokk

VIDAR mure-blokk er de tradisjonelle mure-blokkene i Larvikitt som har vært mest benyttet frem til nå. Frem til vi introduserte LARVIKBLOKKA med knekt front var dette vår bestselger. Fremdeles er det noen som ønsker synlige boremerker eller skal supplere eksisterende murer. Rocks of Norway produserer dette fortsatt men nå i hovedsak på bestilling. VIDAR mure-blokker produseres i høyder fra 40c m og opp. Blokkene er rund-boret og har stående bore-merker i front. Topp og bunn er boret men sagesider kan forekomme +-5% høydeavvik.

Se alle våre referanser her:

murevidar