• LARVIKBLOKKA Eksklusive 50 Amfi Kongsberg
  • Sittepullerter Larvik Torv

Larvikblokka Urban

LARVIKBLOKKA Urban er spesielt egnet til tribuneanlegg, amfi, benker og lignende. LARVIKBLOKKA er kortreist og miljøvennlig og vi tilpasser blokker i tråd med våre kunders behov. LARVIKBLOKKA Urbaner noe mer komplisert å produsere og lages normalt på ordre.